GENRESMahilig ang Lalaki Sa

Ang Damdamin Ng Labi

5
Kabanata 20 Disyembre 13, 2022
Kabanata 19 Disyembre 13, 2022

Patuloy Manirahan kasama ng Biyenan

2.7
Kabanata 3 Enero 31, 2021
Kabanata 2 Enero 31, 2021

Patuloy Ang May-ari ng Dog Café

3.7
Kabanata 3 Enero 31, 2021
Kabanata 2 Enero 31, 2021

Patuloy Sa ilalim ng Parehong Katunayan

3.7
Kabanata 3 Enero 31, 2021
Kabanata 2 Enero 31, 2021

Straight o Bakla?

3.3
Kabanata 10 Enero 26, 2021
Kabanata 9 Enero 26, 2021

Patuloy Talaga bang… kasama niya ako?

3.5
Kabanata 10 Enero 25, 2021
Kabanata 9 Enero 25, 2021

Patuloy Talagang Hindi Mabibigyan?

2.2
Kabanata 3 Enero 25, 2021
Kabanata 2 Enero 25, 2021

Patuloy Lucky Chance

3.6
Kabanata 3 Enero 24, 2021
Kabanata 2 Enero 24, 2021

Patuloy Hello Stranger

2.8
Kabanata 3 Enero 23, 2021
Kabanata 2 Enero 23, 2021

Patuloy Kaligtasan ng buhay laro

3.1
Kabanata 3 Enero 21, 2021
Kabanata 2 Enero 21, 2021

Patuloy Gawin mo lang akong Tao

3.5
Kabanata 10 Enero 19, 2021
Kabanata 9 Enero 19, 2021

Patuloy Mas malapit sa iyo

3.8
Kabanata 3 Enero 19, 2021
Kabanata 2 Enero 19, 2021
x