Yaoi

Patuloy Ang May-ari ng Dog Café

4.5
Kabanata 3 Enero 31, 2021
Kabanata 2 Enero 31, 2021

Patuloy Sa ilalim ng Parehong Katunayan

4.5
Kabanata 3 Enero 31, 2021
Kabanata 2 Enero 31, 2021

Straight or Gay?

4
Kabanata 10 Enero 26, 2021
Kabanata 9 Enero 26, 2021

OnGoing Bansa mouse

3.3
Kabanata 10 Enero 25, 2021
Kabanata 9 Enero 25, 2021

Patuloy Talaga bang… kasama niya ako?

4.4
Kabanata 10 Enero 25, 2021
Kabanata 9 Enero 25, 2021

Patuloy Talagang Hindi Mabibigyan?

5
Kabanata 3 Enero 25, 2021
Kabanata 2 Enero 25, 2021

Patuloy Lucky Chance

4.5
Kabanata 3 Enero 24, 2021
Kabanata 2 Enero 24, 2021

Patuloy Hello Stranger

3.5
Kabanata 3 Enero 23, 2021
Kabanata 2 Enero 23, 2021

Patuloy Kaligtasan ng buhay laro

3.7
Kabanata 3 Enero 21, 2021
Kabanata 2 Enero 21, 2021

Patuloy Mas malapit sa iyo

4.8
Kabanata 3 Enero 19, 2021
Kabanata 2 Enero 19, 2021
x